TYVÄRR INSTÄLLT! Skapande harmoni i rörelse, dans, ton, klang

19 Mar 2020 — 18:00
Klangrummet på Gärdet, Adress meddelas efter anmälan –Stockholm

IMG 50872 76x150 KalendariumDen tredje av fyra torsdagskvällar med cirkeldanser och fri rörelse, röst och toning, meditation till klangskålar.

Endast föranmälan p.g.a. begränsat antal platser till viveca.servatius@gmail.com

Adress, portkod m.m. meddelas efter anmälan

Ett bidrag på 150 kr tas tacksamt emot (kontant eller swish), då ingår te och tilltugg

Nästa gång med Skapande harmonier blir  16.4 (sista gången för terminen).

Lite mer om kvällarna:

Dans, rörelse, röst och klanginstrument utgör grunden för dessa kvällar. Vi kommer både att dansa cirkeldanser och fritt till musik från antiken, till bysantisk och gregoriansk sång och annan medeltida musik, t.ex. Hildegard av Bingen. I övrigt blir det  klassisk musik från olika epoker och musik spelad på glasharmonika. Vi gör också röstövningar och tonar tillsammans fram vackra och helande samklanger. Varje kväll avslutas med en meditation till tibetanska klangskålar.

Musiken bär den rörelse vi uttrycker med våra kroppar och den rytm som fötterna dansar. Växlingen mellan cirkeldansen och den fria rörelsen har en särskild betydelse. Cirkeln uttrycker helhet och fullkomlighet och kan därför ses som symbol för enhet och gemenskap mellan människor. När vi sedan för en stund lösgör oss ur cirkeln och rör oss fritt, gör vi det fortfarande inom samma helhet, för cirkeln är på något sätt alltid närvarande. Så intar var och en sin plats i gruppen, men ger samtidigt plats åt de andra – vi samspelar och rör oss i samklang. Så blir både cirkeldansen och den fria dansen en del av den kosmiska harmonin och spegelbilder av planeternas rörelser i universum. Samtidigt återspeglar vi med våra kroppar och röster en högre och för oss vanligen osynlig värld och det som ofta kallas för sfärernas harmonier.

Cirkeldanser liksom rörelse– och röstövningar är också ett sätt att balansera oss fysiskt, emotionellt och mentalt. Men också vårt förhållande till planeten vi lever på och de fyra elementen eld, luft, jord och vatten. Ju större balans vi skapar inom oss själva, desto mer låter sig det eviga inom oss, själens ljus, manifesteras och komma till uttryck. Så uppstår den själarnas samklang som är oberoende av tid och rum och som gör oss till kosmiska varelser.