VoxArmonia

26 Jan 2023 — 18:00
Klangrummet på Gärdet, Adress efter anmälan –Stockholm

IMG 2789 2 286x300 Kalendarium
Att bevara det inre ljuset
En kväll med skapande harmonier: cirkeldans och fri rörelse, sång och rösttoning, meditation till klangskålar.
Tid 18:00 – 20:30
Kostnad 160 kr per gång.
Obs anmälan till viveca.servatius@gmail.com , tel. 0708–77 60 37.
P.g.a. begränsat utrymme, dröj inte med din anmälan!

Övriga torsdagar blir  23/3 och 20/4.