Armonia

Music & Movement Harmony

För att fungera i världen behöver vi integrera vår personlighet – kropp, känslor och tankar – till en harmonisk enhet. Allteftersom vi lär oss att stilla vårt ego kan vi få kontakt med vårt högre medvetande, själen, den inre sanningen, Kristusmedvetandet, Gud, eller vad vi föredrar att kalla denna högsta livsprincip. Detta lär man sig inte inte på en helgkurs. Det är en process som kräver uppmärksamt arbete och tålamod, en fortgående rörelse, en oändlig dans i många frekvenser, färger och former med oss själva som instrument.

Vi är alla delar av en större helhet, där vi inte endast utvecklas individuellt, utan även som grupp, som mänsklighet. Alla toner och rörelser är skimrande nyanser och återspeglingar av det gudomliga Logos och uttryck för olika vägar till insikt och upplysning, vägar som i slutändan sammanstrålar i den enda Vägen.

I Music & Movement Harmony ser vi personligheten som ett instrument, där vi genom ljud, ton, klang, rörelse och dans, liksom även form, färg och symboler utforskar oss själva. Vi lyssnar på och rör oss till musik, tonar och sjunger enkla sånger i sökandet efter vår inre ton. Vi släpper loss och samlar ihop, vi dansar fritt och i cirkel. Vi iakttar kroppen, känslorna och tankarna. Vi lyssnar efter vår själ i syfte att både som individer och som grupp bli delaktiga i den heliga geometri som binder samman hela Skapelsen.

Som hjälpmedel använder vi bl.a. klangskålar, stilla enstämmig gregoriansk sång, Hildegard av Bingens undersköna toner, harmoniskapande klassisk musik som t.ex. Bach och Mozart samt ibland vår egen tids nyskapande klangvärldar, liksom traditionell musik från när och fjärran.

I den gemensamma dansen utgår vi ifrån den urgamla evighetssymbolen med cirkeln och mittpunkten, där cirkeldanserna utgör en viktig del. De består till stor del av koreograferade danser till musik av Hildegard av Bingen, gregoriansk sång och klassisk musik. Vi använder oss ibland också av danser ur andra traditioner, såsom Heliga danser och Bachblomsterdanser.

Musiken är viktig och olika sammankomster kan utifrån musikvalet ges olika inriktning. En gång fokuserar vi helt på Hildegard av Bingen, en annan gång t.ex. Mozart. Andra gånger gör vi ett svep genom musikhistorien från gregoriansk sång till nutida musik. Genom att följa musikens väg från enklare till mer komplexa former går det att följa både vår individuella och mänsklighetens utveckling. Som en röd tråd i denna musikaliska process ljuder en ren och stilla ton, den gudomliga ton, av vilken vi alla är delar. Ur denna ton har benådade kvinnor och män hämtat inspiration till odödlig musik. I denna ton kan varje människa finna sin egen inre ton. När vi börjar stämma vårt instrument – vår personlighet – i samklang med själens ton uppstår harmoni.

Guds Ton är fylld av gnistrande klanger

En kosmisk dans

Som genomsyrar skapelsen

och ger Liv åt Livet.