Om

Gong 300x232 Om

Ljud …

Överallt är vi omgivna av ljud. Tåg, rulltrappor, fläktar och mobiltelefoner; röster, steg, naturens ljud som fågelsång, vind och vatten. Ljuden från våra egna kroppar. Vardagliga invanda ljud. Det finns också ljud som stör. Fläktar, buller, trafik. Mycket vänjer vi oss vid och lär oss att acceptera, andra ljud bidrar till ökad stress. Är det möjligt att förbättra vår ljudmiljö? Finns det vägar att skapa en bättre ”ljudhygien”, både för enskilda människor och i samhället i stort? Går det att ersätta, eller åtminstone maskera, tröttsamma och irriterande ljud med harmoniska klanger och musik som skapar andrum för sinnet och ro i själen, mitt i livet?

Till en del kan vi själva påverka ljuden i vår vardag, andra ljud tvingas vi acceptera. Det är möjligt att lära sig spänna av i de mest störande miljöer, åtminstone till en viss gräns. Medveten mental träning, meditation, avspänning och musik är vägar till att minska stress och ljudkänslighet och bli mer harmonisk. Musikens kraft är väldokumenterad, inte minst genom olika former av musikterapi.

Frekvenser …

Ljud och toner består av frekvenser, det vill säga svängningar i olika hastighet. Ur dessa svängningar uppstår vibrationer. Vår kropp består till stor del av vatten. När kroppen utsätts för ljud, toner och klanger sätts det, och därmed också de inre organen, i rörelse. Beroende på ljudens kvalitet är det möjligt att skapa såväl kaos som balans. Med harmoniska ljud påverkas inte bara kroppen, utan även andra delar av personligheten positivt. Följden blir större lugn, klarare tankar, mindre stress — och mera livsglädje.

Rörelse …

Vox utolsó 2  178x300 Om

Ljud är frekvens och frekvens är rörelse. Därför inbjuder musik till rörelse och dans. Att röra sig till musik är något som människan  gjort sedan urminnes tider. Sång, spel och dans hör ihop. Att följa musikens egen rörelse med kroppen ger inte bara motion utan skapar harmoni och glädje. Vi människor är gjorda för att röra oss.

Musikens makt …

Musiken är ett naturens mirakel och innehåller en kraft som kan både bygga upp och bryta ner. Trots detta kan vi inte ta på den eller se den som när man betraktar en skulptur eller en målning, utan endast känna den genom dess vibrationer. Noter nedskrivna på papper är bara bläck och låter inte förrän de spelas. Därför är musiken så unik och på en gång subtil och kraftfull.

Ljud …

Överallt är vi omgivna av ljud. Tåg, rulltrappor, fläktar och mobiltelefoner; röster, steg, naturens ljud som fågelsång, vind och vatten. Ljuden från våra egna kroppar. Vardagliga invanda ljud. Det finns också ljud som stör. Fläktar, buller, trafikljud. Mycket vänjer vi oss vid och lär oss att acceptera, andra ljud bidrar till ökad stress. Är det möjligt att förbättra vår ljudmiljö? Finns det vägar att skapa en bättre ”ljudhygien”, både för enskilda människor och i samhället i stort? Går det att ersätta, eller åtminstone maskera, irriterande ljud med harmoniska klanger och musik som skapar andrum för sinnet och ro i själen, mitt i livet?

Till en del kan vi själva påverka ljuden i vår vardag, andra ljud tvingas vi acceptera. Det är möjligt att lära sig spänna av i de mest störande miljöer, åtminstone till en gräns. Medveten träning, meditation, avspänning och musik är vägar till att minska stress och ljudkänslighet och bli mer harmoniska. Musikens kraft är väldokumenterad, inte minst genom olika former av musikterapi.

Frekvenser …

Ljud och toner består av frekvenser, d.v.s. svängningar i olika hastighet. Ur dessa svängningar uppstår vibrationer. Vår kropp består till större delen av vatten. När kroppen utsätts för ljud, toner och klanger sätts vattnet i rörelse och på så sätt ”masseras” de inre organen. Beroende på ljudens kvalitet och styrka är det möjligt att skapa balans. Men även andra delar av personligheten påverkas, med större lugn, mindre stress och klarare tankar som följd.

Rörelse …

Ljud är frekvens och frekvens är rörelse. Därför inbjuder musik till röra sig och dansa. Att röra sig till musik är något som människan har gjort sedan urminnes tider. Sång, spel och dans hör ihop. Att följa musikens egen rörelse med kroppen ger inte endast nyttig motion utan skapar harmoni och glädje.

Musikens makt …

Musiken är ett naturens mirakel och innehåller en kraft som både kan bygga upp och bryta ner. Trots detta kan vi inte ta på den eller se den som man betraktar en skulptur eller en målning, utan endast känna den genom dess vibrationer. Noter nedskrivna på papper är endast bläck, de låter inte förrän de spelas. Därför är musiken unik och på en gång både subtil och kraftfull.