Musik

HvB 21 Musik

Chorus angelorum, sv. Änglakören, enligt Hildegard av Bingen

Musik är ett språk som påverkar oss mer än allt annat. Det är tonernas universella kommunikation bortom ord och tankar. Musik skapar känslor av samhörighet som kan bidra till att hela människor, relationer och till och med nationer. Musiken finns inom var och en av oss. I varje människans hjärta finns en ton, ett ackord, en harmoni som är hennes egen och som ljuder i samklang med hela skapelsen. Hittar vi denna inre samklang kan vi bli helade och bidra till förbättra en värld som förtvivlat ropar efter harmoni.

Sedan urminnes tider har man sett på musiken som en del av ett ljudande universum. Sfärernas harmonier, musica mundana, ligger bakom den musik som vi sjunger och spelar här på jorden. I musica humana har man inom religionerna försökt att sjunga samman med änglarna, medan man i musica instrumentalis har tillåtit sig att sjunga, spela och dansa sin glädje och sorg i livets alla skiften. Musik är ingenting annat än en aldrig sinande källa av ljus, ton och rörelse i en evig samklang, en tonande dans i de kosmiska sfärerna.

Vi har inte endast musik inom oss. Vi är omgivna av mer eller mindre hörbara ljud, en klangvärld som genom seklerna har inspirerat till många sorters enastående musik. Gregoriansk sång, Hildegard av Bingen, olika slags folkmusik, klassisk musik som Palestrina, Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Mahler … Ur det stora kosmiska tonförrådet har skapats odödliga verk, en musica universalis, som ingenting annat är än återspeglingar av sfärernas harmoni.

DSCN5489 300x225 Musik

Under de senaste decennierna har många nya musikaliska uttrycksmedel vuxit fram. Vid sidan av vår tids elektroniska musikinstrument finns det också hos många människor en längtan tillbaka till det enkla och naturliga och därför har det blivit alltmer populärt att söka sig tillbaka till gamla tiders kulturer. Ofta handlar det om instrument som sägs ha en helande verkan och används därför ofta inom alternativ läkekonst och healing, men också för konsertbruk. Ibland kan gränserna vara svåra att dra och det är inte ovanligt att man blandar elektronik, västerländska instrument och instrument från gamla kulturer.