Musik&Dans

Musik är tonernas dans i etern. I alla fall om man definierar toner som rörelser. För varje ton ljuder på sin egen frekvens och uttrycks i ett visst antal svängningar. Idag har ett s.k. normal-A 440 Hz, dvs 44o svängningar. Även om man bortser från denna vetenskapliga förklaring kan man, åtminstone symboliskt, säga att tonerna dansar. Musiken inbjuder oss också till att röra på oss — och till dans. Kanske skulle ett musikaliskt helgon som Hildegard av Bingen talat om de sfäriska harmonierna som de heligas dans i paradiset. Ett senare och välkänt exempel är C. W. Glucks vackra “dans på de saligas ängder” i hans opera Orfeus och Eurydike från år 1762.