Dans&Rörelse

Musik är rörelse och man skulle kunna säga att musik är tonernas dans i etern. Därför inbjuder musiken till olika former av rörelse. Man kan dansa på många sätt, som organiserad dans och helt fritt.

Här kommer det inte att handla om professionell dans, t.ex. balett, utan om den dans som vi alla kan delta i.

Rörelsen finns inbyggd inom oss och väntar på att få utlopp. Det kan vara tillsammans med andra, t.ex. pardans, cirkeldans eller helt fri rörelse ensam hemma eller i grupp. Dans är till stor del också gemenskap. Vi kan alltid dansa. Oavsett hur innebär rörelse till musik känslor av såväl sorg som glädje. Musiken och rörelsen kan förlösa och hela, den kan skapa såväl avspänning som balans.

Att dansa till musik är underbart, men man kan också dansa i tystnad, som en meditation. Då lyssnar man inåt och känner gruppens gemensamma rörelser, skapar samstämmighet och tillit. Man kan också sjunga och tona och låta rörelsen och dansen växa ur den egna röstens klang. Möjligheterna är oändliga för vi är skapande varelser. Det är den kreativiteten som både musik och dans kan väcka och som borde starta redan i barndomen. Rytmikens grundare Émile Jaques-Dalcroze skrev redan för hundra år sedan:

Tout enfant est né artiste, c’est-à-dire qu’il aime rêver, imaginer et créer.”

Varje barn är född konstnär, det vill säga det älskar att drömma, fantisera och skapa.”

(Le Rythme, la musique et l’éducation 1919)

Målet med rörelse och dans inom VoxArmonia är att integrera kropp, känslor och sinne, så att vi kan uppnå balans och därmed låta vårt inre ljus lysa upp och genomtränga oss. Detta är harmoni.