Kontakt

Viveca Servatius

Vox harmonia

Rökubbsgatan 6
115 59 STOCKHOLM

Tel: 0708-77 60 37
Mail:

Bankgiro 436-5094
Innehar F-skattesedel

Observera att jag för närvarande ger klangmassage-behandlingar i begränsad omfattning!