Sakral dans

Sakral dans innefattar här framförallt cirkeldanser, ibland även friare rörelser samt dansritualer

Cirkeldans

Sedan många år koreograferar jag egna cirkeldanser. Dessa använder jag regelbundet, ibland även danser hämtade ur den gemensamma dansrepertoaren inom framförallt Heliga danser. För mig är musiken lika viktig som dansen. Steg, gester och musik måste harmoniera. Så låter jag mig inspireras och så brukar rörelserna växa fram ur musiken.

Jag använder mig till största delen av klassisk musik, från den tidigaste gregorianska sången till nutida musik. Någon gång även folklig musik och inspelningar av klanginstrument, t.ex. klangskålar och glasharmonika. Hildegard av Bingen och Mozart har inspirerat till ett stort antal danser.

Danser till gregoriansk sång & Hildegard av Bingen

Det finns inte särskilt många cirkeldanser till gregoriansk sång och Hildegard av Bingen. Orsaken är till stor del att de flesta inspelningar saknar en tydlig puls, än mindre taktindelningar. Detta innebär särskilda utmaningar för dansledaren. Då jag själv sysslat hela mitt vuxna liv med dessa musikformer och inte minst forskat kring deras rytm, har det känts naturligt att som dansledare skapa egna danser, inte endast med danssteg utan även med rörelser och gester. Men inte alltid behövs inspelningar, utan vi sjunger själva en enkel melodi och till enkla steg och gester.

De flesta inspelningar utgår från en s.k. “fri rytm”, ett flöde av toner som påminner om vågrörelser. Här  handlar det om att känna in sångens inneboende naturliga puls och rörelse. Men det finns också rytmiska inspelningar, där man t.o.m. kan dansa i tretakt. I vissa är det möjligt att räkna till fem eller till sju, i andra förekommer “taktarts”-växlingar. Oavsett vilket, att röra sig till denna medeltida sång är en form av meditation och skapar både lugn och harmoni.

Till gregoriansk sång finns för närvarande ca 25, till Hildegards musik ca 35 danser med egna koreografier.

Exempel på danser med gregoriansk sång

Inspelningar: Ave Virgo gratiosa, Asperges me, Gaude Maria virgo, Kyrie eleison (egen inspelning med trumma), Qui manducaverit

Sångdanser: Assumpta est Maria, Cantate Domino, Kyrie orbis factor, Ubi caritas

Exempel på danser till Hildegard av Bingens sånger (inspelningar)

Ave generosa Virgo, Caritas abundat, Cum processit, O felix anima, O frondens virga, O quam mirabilis, O virtus Sapientiae, O vis aeternitatis, Spiritus sanctus

Mozartdanser

Mitt engagemang i Mozart, hans liv, musik och alldeles särskilt hans hustru Constanzes liv, har inspirerat mig till att skapa danser till hans musik. Mozart har alltsomoftast beskrivits som en omogen och ansvarslös person som skapade gudomlig musik. Samtidigt har hans musik ofta beskrivits som lättsam och inte särskilt djup. Den som hört hans Requiem vet att detta stämmer lika dåligt som beskrivningarna av hans person. (för att läsa mer om Mozart, se under fliken “Musik”).

Mozarts musik innehåller flera skikt och att dansa till den skapar inte bara glädje utan också harmoni.

Exempel på danser till Mozarts musik

Abendempfindung, Adagio för flöjt och harpa, Adagio ur klarinettkonsert D-dur, Ave verum corpus, Laudate Dominum, Requiem aeternam, Lacrimosa

Övriga danser

Kommer snart!