Dalcroze & rytmiken

Tout enfant est né artiste, c’est-à-dire qu’il aime rêver, imaginer et créer.”

Varje barn är född konstnär, det vill säga att det älskar att drömma, fantisera och skapa.”

(Émile Jaques-Dalcroze, Le Rythme, la musique et l’éducation 1919)

Mer kommer!