Hildegard av Bingen

hildegard 180x300 Hildegard av BingenUnder de senaste femtio-sextio åren har en i det närmaste bortglömd nunna från 1100-talet återupptäckts och blivit till språkrör för en andlighet som många moderna människor idag tagit till sig. Hennes visioner har ett på en gång poetiskt och radikalt språk som blickar ändå in i vår tid och de henne tillskrivna bilderna får oss ibland att tänka på buddhistiska mandalas. Hennes läkekonst har fått stort genomslag och inte minst hennes märkliga sånger har spelats in av otaliga sångare och ensembler och framförs regelbundet över hela världen.

Hennes namn var Hildegard och hon brukar kallas för Hildegard av Bingen, eller från Bingen, efter det kloster hon där grundade. På tyska kallas hon förstås Hildegard von Bingen, men det handlar inte om ett efternamn, utan att hon kom just från Bingen, eftersom man på medeltiden utgick från förnamnet. Hildegards samlade verk utgör en helhet, där mycket hör till medeltida uttryckssätt, men annat talar starkt till vår tids människor. Det märkliga och intressanta med Hildegard är också att hon talar lika intensivt till traditionellt kristna som till människor inom t.ex. newage och andra grupper.

Hildegard av Bingen föddes 1098 som tionde barnet i en tysk adelsfamilj. Redan som barn hade hon syner och sattes som ung flicka i en klosterliknande kvinnogemenskap intill ett helt nytt munkkloster på Disibodenberg i närheten av floden Nahe, inte så långt från Bingen och Rhen. Enligt hennes vita, d.v.s. hennes bevarade levnadsbeskrivning, skedde detta redan när hon var åtta år, en uppgift som knappast stämmer, då munkklostret då ännu inte hade börjat byggas, ett arbete som påbörjades ett par år senare. Kommuniteten utvecklades så småningom till ett kloster, där Hildegard med tiden blev ledare, samtidigt som gemenskapen stod under munkarnas ledning.

Hildegard hade sedan unga år uppenbarelser och vid 42 års ålder fick hon i en stor vision en uppmaning att skriva ner allt hon såg och hörde. I motsats de flesta andra visionärer, till exempel heliga Birgitta, fick hon alltid dessa visioner i vaket tillstånd, alltså inte i någon form av trans, utan i full medvetenhet. Hon samlade sina visioner i boken Scivias, Känn vägarna, och de gjorde henne snart berömd och godkändes till och med av påven. Efter en tid bestämde hon sig för att lämna Disibodenberg för att grunda ett eget och självständigt benediktinkloster. Hon valde ut Rupertsberg vid Bingen, vackert beläget vid Rhen och här blev hon abbedissa omkring år 1150. Med tiden grundade hon ett andra kloster i Eibingen på andra sidan floden.

På Rupertsberg skrev hon ytterligare två stora uppenbarelseböcker, den ena Liber vitae meritorum, Boken om livets förtjänster, den andra De operatione Dei, Om Guds verk. Hennes starka intresse för naturen och för läkekonst resulterade i ytterligare två böcker, Physica och Causae et Curae. Hon var läkekunnig och människor vallfärdade till Rupertsberg för att få hjälp och råd och inte minst sina sjukdomar botade.

Två av Hildegards uppenbarelseböcker, Scivias och De operatione Dei, innehåller också många vackra och märkliga illuminationer, dvs. färglagda bilder. Huruvida det var Hildegard själv som målade dem vet man inte, de kan lika väl vara tillkomna efter hennes beskrivningar. De finns bevarade i två källor, den första, i Scivias, i en handskrift från 1100-talet, som dessvärre försvann under andra världskriget, men som tack och lov hade fotograferats på 1920-talet. Bilderna i De operatione Dei finns bevarade i en handskrift från 1200-talet i Lucca i Italien.

Det finns 77 sånger av Hildegard bevarade. Hon kallade dem Symphonia armonie celestium revelationum, vilket kan översättas med En harmonisk samklang av himmelska uppenbarelser. Därtill komponerade hon ett sångspel, kallat Ordo virtutum, Dygdernas orden, som beskriver hur Själen genom att frestas av djävulen avlägsnar sig från det goda, men som likt den förlorade sonen till slut återvänder och upptas i Dygdernas gemenskap. Det är ett djupt symboliskt spel om kampen mellan det onda och det goda, där varje dygd representerar olika goda egenskaper, t.ex. Ödmjukhet och Gudomlig kärlek. Spelet illustrerar också Hildegards vision av det kvinnliga klosterlivet såsom en återspegling av de saliga jungfrurnas liv i himmelen och det himmelska Jerusalem.

Hildegards melodier både liknar och skiljer sig från den gregorianska sång hon och hennes systrar dagligen sjöng i klosterkyrkan i mässa och tidegärd. Man kan säga att hon genom speciella melodiska vändningar ofta överskred sin tids gränser och skapade något på många sätt unikt. Texterna var inte rimmade, utan prosatexter, vilket gör att de ofta känns sällsamt moderna.

O igne1 Hildegard av Bingen

Hildegard av Bingen, O ignee spiritus: “O ande av eld, var lovad, du som verkar genom pukor och cittror.” (Handskrift 1100-talet)

Trots att Hildegard hela livet led av svag hälsa och smärtor hann hon uträtta förvånansvärt mycket. Utöver sina böcker skrev hon t.ex. olika betraktelser men bedrev också en omfattande brevväxling som till stor del finns bevarad. Till sin hjälp hade hon  under många år en munk från Disibodenberg som hette Volmar, som hjälpte henne med såväl nedtecknandet som förbättrandet av hennes latin. Han följde även med till Rupertsberg, där han verkade som präst för systrarna. Under senare år gav HIldegard sig ut på resor, och fick tillåtelse att predika för människor på olika platser. Hon var då vida berömd som “Sibyllan från Rhen”. Hon dog 1179, då 81 år gammal. Hennes festdag är den 17 september.

Under trettioåriga kriget jämnades klostret på Rupertsberg med marken av svenskarna och endast delar av källaren finns bevarade. I Eibingen finns däremot klosterkyrkan och delar av klostret, kvar, men fungerar numera som församlingskyrka. Uppe bland vinodlingarna, en bit ovanför Eibingen, ligger sedan förra sekelskiftet ett nytt benediktinkloster, Abtei St. Hildegard, som på olika sätt för Hildegards verk vidare. Efter Hildegards död verkade kyrkan för att få henne helgonförklarad. Detta fullföljdes inte och först år 2012 har hon officiellt blivit den “heliga Hildegard”. Samma år utnämndes hon också såsom den fjärde kvinnan till kyrkolärare, doctor ecclesiæ.

Det finns en stor mängd inspelningar av Hildegards sånger. Några av dem finns med på ensemblen Symphonias  CD “Salve Regina” under ledning av Viveca Servatius.