Vivecas vita

Mitt liv har varit musik alltsedan denna enastående konstart vid tretton års ålder på allvar kom in i mitt liv. Jag började spela piano och gitarr och läste allt jag kom över om musik. På pianot gick jag själv på kort tid igenom nybörjarböckerna och gick sedan direkt på Månskenssonaten, till viss förvåning för omgivningen. I Viv3 136x300 Vivecas vitamin födelsestad Katrineholm fanns vid den här tiden ett visst musikliv med regelbundna konserter, till och med en liten orkester, och det var här jag fick göra mina första viktiga möten med de stora kompositörernas verk.

När jag var i femtonårsåldern kom jag till Stockholms rika musikutbud, där man på Konserthuset kunde få höra de stora matadorerna Wilhelm Kempff och Arthur Rubinstein spela. Dessutom fick jag en pianopedagog som hade bott i Tyskland, vilket hjälpte till att vidga mina musikaliska perspektiv.

Vid sexton började jag med rytmik enligt Dalcrozemetoden, en genialisk skolningsväg för för musik och rörelse. Snart kom jag också in vid Adolf Fredriks Musikgymnasium. Direkt efter studenten utbildade jag mig i Stockholm till rytmiklärare. Ett år studerade jag vid huvudinstitutet i Genève, Institut Jaques-Dalcroze. Därefter började jag läsa musikvetenskap vid Stockholms universitet och arbetade samtidigt som musiklärare vid Kommunala musikskolan. Senare tog jag också poäng i franska och religionsvetenskap.

SGH 1992 150x150 Vivecas vita

Schola Gregoriana Holmiae

Så småningom blev jag alltmer intresserad av gregoriansk sång och gick flera utbildningskurser i Frankrike för att lära mig allt nytt som vid den här tiden hände inom den gregorianska forskningen. I Paris och Royaumont studerade jag för bl.a. Marie-Noël Colette och Dominique Vellard och gick även längre utbildningskurser i gregoriansk semiologi i Fontevraud. Alla nya kunskaper tog jag med mig hem till Sverige och presenterade dem i artiklar och föredrag, men också i praktiskt utövande.

Vid den här tiden hade jag en tjänst som domkyrkokantor vid Katolska domkyrkan i Stockholm. Där grundade jag 1981 Schola Gregoriana Holmiæ, som mig veterligen var den första svenska gregorianska sånggrupp som anammade de nya forskningsrönen. Samtidigt med arbetet som körledare och gudstjänstsångare var jag också doktorand i musikvetenskap i Uppsala. Under de här åren gav jag många konserter med min grupp. Vårt  annorlunda sångsätt väckte  uppmärksamhet och vi medverkade i flera radioprogram. 1990 disputerade jag  vid Uppsala universitet med en avhandling om sången i birgittinorden på medeltiden och ägnade sedan några år åt ett forskningsprojekt om gregoriansk rytm.

Schola Gregoriana Holmiae lades ner 1992 och efter några års paus startade jag 1997 den kvinnliga ensemblen Symphonia, som vid olika konserter och föreställningar framförde medeltida kyrkosång både i Stockholm och ute i landet. Inte minst sjöng vi Hildegard av Bingens sånger och medverkade med såväl konserter som föredrag under det stora Hildegardjubileet 1998. Symphonia gav 2008 ut CD:n Asperges me, som i en nyutgåva fått rubriken Salve Regina.

Vox Birgittae 150x150 Vivecas vita

Vox Birgittæ

I samband med heliga Birgittas 700-årsjubileum 2003 år startade jag projektkören Vox Birgittæ, som med konserten Ave maris stella i Vadstena klosterkyrka lyfte fram de birgittinska systrararnas och bröderrnas sång på medeltiden. Idag arbetar två medlemmar från Symphonia och Vox Birgittae, Anna Pihl Lindén och Pär Lindén, aktivt med egna gregorianska projekt i gruppen Vox archangeli.

I min verksamhet med medeltida entstämmig kyrkomusik har jag alltid försökt integrera vetenskaplig forskning och konstnärliga uttryck. Jag har även framträtt som ledare av kurser och workshops, som föredragshållare och författare av artiklar om gregorianik, birgittinsk sång och Hildegard av Bingens musik. Därmed hoppas jag ha bidragit till att en ny syn på den gregorianska sångens uppförandepraxis har kunnat utvecklas i Sverige.

Sedan 2005 ägnar jag mig åt ett forskningsprojekt kring Mozarts hustru Constance Mozart, musikhistoriens mest nedvärderade kvinna. 2012 var det 250 år sedan hon föddes och samma år kom jag ut med biografin Constance Mozart. Jag håller många föredrag om Constance Mozart och arbetar också med ett konstnärligt projekt, Mozarts Constance mellan dröm och verklighet, tillsammans med mezzosopranen Maria Bazcynski och konsertpianisten Johan Westre.

Förutom mitt arbete med medeltidsmusik och forskningen kring Constance Mozart, håller jag sedan många år föredrag och gör workshops kring ämnen såsom musikens kraft och sfärernas musik och leder meditationer med klang, musik, sång och rörelse. Jag gör också klangsessioner, klangresor, klangmeditationer och klangkonserter med klangskålar. Sedan 2008 är jag diplomerad klangmassör enligt Peter Hess metod och ger behandlingar i klangmassage och är utbildad i Sound Awareness för Danny Becher.

Under många år har jag  vidareutbildat mig inom rörelse och dans. Jag har studerat Tai Chi och Qi Gong, avspänning (framförallt eutoni) och Sacred Dances enligt Gurdjieff samt gått fortbildningskurser i dansterapi för Karin Thulin. Jag är diplomerad dansledare i olika former av cirkeldanser: Heliga Danser (Maria Rönn och Pia  Rosén), TanzMeditation (Susanne Bartholomäi) och Bachblomsterdanser (Wien).

Under senare år har jag arbetat fram en syntes mellan klang, musik, rörelse och dans, Armonia i syfte att i grupp skapa balans och harmoni, såväl fysiskt, känslomässigt och mentalt, med hjälp av kroppen (fri rörelse, rytmik och cirkeldans), rösten (toning och sång), avspänning och bl.a. klangmeditation (klangskålar).

www.voxarchangeli.com