Verksamheter

Här presenteras Vox harmonias verksamheter i följande ordning:

Musikaliska evenemang, föredrag, kurser & workshops, retreater, privata konsultationer m.m.

Mina huvudteman är musikens makt, Hildegard av Bingen, gregoriansk sång, Mozart, klang, rörelse och dans. För närmare beskrivningar av dessa olika områden, se under särskilda rubriker: Musik&Klang, Musik&Rörelse. Som en syntes av mina verksamheter med musik och rörelse verkar konceptet Armonia - Music & and Movement Harmony. Armonia är något som ständigt befinner sig i utveckling och som kan anpassas efter olika behov och omständigheter. Läs mer under rubriken Armonia!

Föredragen hålls alltid med inspelade musikexempel. Ibland händer det att åhörarna får “prova på” att sjunga, som när jag talar om gregoriansk sång.

MUSIKALISKA EVENEMANG

 • Mozarts Constance — mellan dröm och verklighet

En musikalisk föreställning, där Mozarts änka ser tillbaka på sitt innehållsrika liv i musikens tjänst. Med Viveca Servatius som Constance Mozart, Maria Baczynski som Sångerskan och Johan Westre som Pianisten.

 • Sfärernas harmonier

Meditativa klanger framförda på klangskålar. Kan framföras som ett enskilt evenemang eller i samband med t.ex. föredrag, seminarier och retreater.

FÖREDRAG

 • Musikens makt

Toner ur sfärerna

Musik, magi och mirakel

Musikens makt

Helande toner — Hur ton, klang och musik helar och skapar harmoni

 • Hildegard av Bingen

Hildegard av Bingens musikaliska visioner

En samklang av himmelska uppenbarelser”, Hildegard av Bingens sånger

Dygdernas Orden”, Hildegard av Bingens märkliga sångspel om om kampen mellan gott och ont

Hildegard av Bingens andliga kosmologi

Hildegard av Bingens mystik

Hildegard av Bingen, skönhetens och samklangens förmedlare

Hildegard av Bingen, en mystiker för vår tid

 • Constance Mozart

I skuggan av ett geni — Constance Mozart

Constance Mozart och mysterierna kring Requiem

Constance Mozarts okända femtio år efter Mozart

Mozarts änka i Köpenhamn

Constance Mozart och Skandinavien

Ovärdig ett geni”? — Constance Mozart återupprättad!

 • Wolfgang Amadé Mozart

Grottan och Trollflöjten. Om Mozarts hemliga sällskap.

Finns Mozarteffekten och hur påverkas vi av Mozarts musik idag?

 • Gregoriansk sång

Den heliga sången i historia och nutid

En helig och helande sång — kraften i den gregoriansk sången

Hur sjunger man gregoriansk sång? Ett föredrag om rytm, röst och klangbreddningar

Systrar och bröder i samklang — Sången i Vadstena kloster

Gå i kloster ? En dag i ett medeltida nunnekloster

 • Rörelse och dans

Heliga danser, vad är det? Om hur det började och vad denna dansform betyder idag

Rytmik, en genialisk metod för musik och rörelse, skapad av Émile Jaques-Dalcroze

Dansa fritt och i cirkel — om skapande och tradition i dansen

Sång och dans i medeltida nunnekloster

 • Övrigt

Den heliga Klara — kvinnan vid Franciskus sida

KURSER & WORKSHOPS

 • Klingande Salonger

I mitt nya koncept Klingande Salonger samlas vi kring ett särskilt tema, som uttrycks i rörelse, cirkeldans, toning, sång och klangmeditation.

 • Meditativa cirkeldanser

Vi dansar till största delen i cirkel, men ibland även fritt, för att sedan alltid återvända till cirkeln. De flesta danser är mina egna koreografier till olika slags musik och inspelningar, främst klassisk musik, men även gregoriansk sång och Hildegard av Bingen.

 • Hildegard-Danser

Under åren har jag skapat stort antal egenkoreograferade cirkeldanser till Hildegard av Bingens sångskatt, i många slags inspelningar, såväl rytmiska som i ett fritt rytmiskt flöde. Danserna är omväxlande stillsamt meditativa och rituella. Att dansa till Hildegards melodier är kraftfullt och helande.

 • Mozart-Danser

Jag har skapat ett stort antal cirkeldanser till Mozarts musik. Oavsett det är danser till hans kyrkomusikaliska eller profana musik, innehåller alla danser en andlig potential och upplevs ofta som starkt helande på såväl ett känslomässigt som mentalt plan.

 • Bachblomster-Danser

Vi dansar dr Edward Bach’s helande blomsteressenser till danser koreograferade av Anastasia Geng. Musiken är till största delen lettisk folkmusik, men även folkmusik från andra länder förekommer. Danserna blandas upp av andra danser, t.ex. Hildegard-Danser.

 • Röst-toning-sång

En kurs för dem som önskar utforska sin rösts möjligheter, såväl enskilt som i grupp. Vi söker vår egen ton eller gruppens ton, tonar, improviserar och sjunger enkla meditativa sånger, t.ex. gregoriansk sång. Övningarna kombineras ofta med rörelser.

 • Klangsessioner

En klangsession kan, beroende av sammanhanget utformas på många sätt, t.ex. med avspänning till klangskålar, klangmeditationer och s.k. klangresor.

RETREATER

 • Kortretreater & Heldagsretreater

Stilla retreater, där vi i dansar och tonar och tar del av en meditation till klangskålar. Upplägget följer konceptet Armonia — Music & Movement Harmony.

 • Hildegard-Retreat

Heldags– eller helgretreat kring Hildegard av Bingens spiritualitet och musik. Se förslag på teman under rubriken Föredrag ovan! Jag föreläser om Hildegard och hennes livssyn, leder danser och låter ibland även deltagarna sjunga något av Hildegard samt gör en klangmeditation till en av hennes fantastiska visioner.

PRIVATA KONSULTATIONER

 • Sound Harmony

I dessa behandlingar arbetar jag intuitivt utifrån klientens behov. För en klient läggs fokus på rösten, för en annan på klang och för en tredje på t.ex. rörelse. Övningar med toning, övertonssång, annan sång, rörelse, fri dans, avspänning, klangskålar, klangstol m.m. varvas. Se även under rubriken Armonia.

 • Klangstol

Klangstolen är en hög stol med strängar (eg. ett slags monokord). När man sitter i den är man omsluten av en alldeles särskild klangvärld som de flesta upplever som starkt avstsressande och välgörande. Behandlingen brukar kombineras med “klingande trianglar” ovanför stolen.

 • Klangmassage

Klangmassage enligt Peter Hess metod med tibetanska klangskålar som läggs på om omkring kroppen. Behandlingen, i vilken ingår ett inledande och avslutande samtal, tar ungefär en timme. Klangmassagen kan även kombineras med Sound Harmony och Klangstol.