Skrifter & CD

SKRIFTER

Doktorsavhandling

Musik– und liturgiegeschichtliche Studien zu den Antiphonen des birgittinischen Eigenrepertoires. Nebst 91 Transkriptionen. Uppsala 1990.

ARTIKLAR

Jag har skrivit ett stort antal vetenskapliga/populärvetenskapliga artiklar, framförallt om gregoriansk sång och Hildegard av Bingen, men även en del om Mozart och Constanze Mozart. Här följer ett urval.

Gregoriansk sång

 • Nya signaler från Solesmes — en artikel apropå gregorianikkonferensen i Lund
  Svensk Kyrkomusik 46 (1981), s. 131–132.
 • “Gregoriansk sång idag
  Katolsk Kyrkotidning 57 (1982), s. 12.
 • En förnyad sång — gregoriansk sång idag. Något om den moderna forskningen och dess tillämpning
  Tidskrift för tidig musik 5 (1983), s. 4–6.
 • Heliga Birgitta som musikalisk visionär
  Birgitta — helgonet och budskapet. Uppsala 1991, s. 253–264.
 • Deus, canticum novum … Att sjunga Guds lov”
  Helgerånet. Från mässböcker till munkepärmar. Red. Kerstin Abukanfusa m.fl. Stockholm 1991, s. 128–139.
 • ”Hög, ljuv och klar. Ett besök i den gregoranska sångens klangvärld” Tidig Musik 3/1995, s. 8–14.
 • ”Ecce virgo — Guds Moder i den medeltida enstämmiga kyrkosången” Maria i Sverige under 1000 år. Del I, s. 497–516.
 • ”Den gregorianska sången rytm — ett evigt problem med många möjligheter” Tidig Musik 2/97, s. 33–37.
 • ”Den gregorianska semiologin och rytmfrågan”
  Svensk Tidskrift för Musikforskning 79 (1997), s. 9–43.
 • ”Canticum novum. Tankar kring den gregorianska sångens väg in i 2000-talet” Tidig Musik 3/2000, s. 14–17.
 • ”Sjungande systrar”
  Birgitta av Vadstena. Pilgrim och profet 1303–1373. Red. Per Beskow och Annette Landen. Stockholm 2003, s. 345–361.
 • “Hur gör man? Från neumer till musik” Tidig Musik 1/2013, s. 12–15.
 • “Den himmelska staden” Tidig Musik 4/2016, s. 8–11.
 • Ett stort mysterium har idag visat sig. Tankar kring den gregorianska sångens dolda aspekter Tidig Musik 3/2019, s. 17–19.

Hildegard av Bingen

 • ”Hildegard av Bingen — en svag basunton från det levande ljuset”
  Tidig Musik 4/95, s. 24–28.
 • ”En himmelsk symfoni — Hildegard av Bingens musikaliska visioner” Artes 4/97, s. 9–18.
 • ”Den helige Ande sjunger i dig, du dansar med änglarnas kör …” Hildegards sånger ur uppförandepraktiskt perspektiv
  Hildegard av Bingen. Från innerlighet till ytterlighet. Red. Margaret Myers & Tobias Pettersson. Skellefteå 2000, s. 101–116.
 • ”Ordo virtutum. Ett spel om liv och död” Tidig Musik 2/2001, s. 10–14.
 • “Circling Around the Celestial Heart — Some remarks on Hildegard von Bingen´s O tu illustrata” Sonus, Volume 26, No. 1, 2005.
 • “O ignis caritatis – O kärlekens eld. Hildegard av Bingen och elden Tidig Musik 3/2018, s. 14–17.
 • “… en svag basunton ur det levande ljuset.” Hildegard av Bingen i gregoriansk tradition och sjungen vision Dagboken med kyrkoalmanacka 2018–2019, s. 63–65.

Constanze och Wolfgang Amadé Mozart

 • “Constanze Mozart. Mozarts missförstådda musa”
  Opus 7/2006, s. 36–43.
 • “Wolfgang Amadeus Mozart – A Forerunner of Harmony and Wisdom” The Beacon April-June 2009, s. 23–26.
 • “‘Il avoit dans son caractère un grand fond de noblesse et d’ équité …’ Neue Erkenntnisse zu Georg Nicolaus Nissen.” Mozart-Jahrbuch 2011, s. 240–276.
 • “Constanze Mozart –förtalad musa förtjänar upprättelse” Tidig musik 1/2012
 • “Constance Mozarts salong” Tidig Musik 3/2015, s. 14–17.

En biografi om Constance Mozart

Svensk utgåva 2012:

Ny framsida Constance 206x300 Skrifter & CD

Constance Mozart. En biografi. 479 s.

Themis förlag. Kan beställas från www.themisforlag.se, i nätbutiker eller köpas hos välsorterade bokhandlare.

Tysk utgåva (omarbetad och utvidgad) 2018:

205 20596 BZ Constanze.Mozart K15 197x300 Skrifter & CD

Constanze Mozart. Eine Biographie. 653 s.

Böhlau Verlag, Wien. Kan beställas hos förlaget eller i nätbutiker.

Bokmanus som väntar på utgivning:

 • Musica humana – om gregoriansk sång
 • Boken väntar på den förläggare som vågar anta utmaningen att ge ut detta av många efterfrågade monumentalverk över västerlandets äldsta musik. Här finns allt man behöver veta om gregoriansk sång, dess historia, teori och uppförandepraxis — på svenska.
 • Den heliga samklangen – Reflexioner och meditationer kring visdomens röst, själens ackord och inspirerad musik

CD

salveregina6 295x300 Skrifter & CD

Salve Regina. Gregorian Chant Hildegard of Bingen. Meditative Chants from the Middle Ages. Symphonia.

Ulrika Marklund, Anna Pihl Lindén, Anna Nord, Viveca Servatius (direction). Heart Song Records Sweden 2014.

Gregoriansk sång, Hildegard av Bingen, medeltidsharpa, stråkpsalterium, flöjt. Texthäfte.  Översättningar av latinska texter: Gunilla Iversen (svenska), Timothy Strauss (engelska). CD:n kan laddas ner på iTunes och Spotify samt köpas på Amazon: http://www.amazon.com/Salve-Regina-Harp/dp/B0075FM0PG.