Föredrag: Mozart och Trollflöjtens dolda budskap

23 Apr 2023 — 16:00
Teosofiska Samfundet, Karlaplan 5 –Stockholm

joseph und peter schaffer die zauberfloete akt ii szene 25 jetzt 28 um 1793 kolorierter kupferstich original 300x234 Kalendarium

Mozart och Trollflo?jtens dolda budskap

Ett föredrag om Mozarts sista opera Trollflöjten, komponerad 1791 och uruppförd bara få månader före hans död.

Trollflöjten är en på många sätt missförstådd opera. För många ses den som en ren frimuraropera, Mozart var ju frimurare. För andra framhålls de komiska delarna, t.ex. den befjädrade Papageno och hans Papageno med sina folkliga sånger. Eller kärlekshistorien mellan Tamino och Pamina med deras undersköna arior. För andra är operan mer som ett fantasifullt sagospel.

Men vad är Trollflöjten, egentligen? Vem är Nattens drottning med sin berömda hämndaria; är hon verkligen ond? Översteprästen Sarastro som sjunger att det inom hans murar endast kan råda endräkt; är han god? Och vad betyder det unga parets invigning på slutet, efter deras vandring genom de fyra elementen?

Rakt igenom detta myller av scener och märkliga personligheter finns dock en röd tråd, som ett villande vattendrag som då och då verkar försvinna bland  klipporna och mellan träden. Det är den tråden jag i det här föredraget kommer att söka efter – för att slutligen, i alla fall så långt det är möjligt, finna att Trollflöjten är ett i flera avseenden djupt esoteriskt drama, men även innehåller andra förtecken. Något som vi idag till största delen har förlorat – inte minst i Stockholmsoperans sista uppsättning som spelades allra sista gången 2022.