VoxArmonia

12 Okt 2023 — 18:00
Gärdet, Meddelas efter anmälan –Stockholm

IMG 2789 2 143x150 Kalendarium

En kväll med cirkeldans & fri rörelse, musik & toning, meditation till klangskålar

Tema för hösten 2023: Att lyssna till vishetens röst

Mitt i det tumult som världen för närvarande befinner sig i är det viktigare än någonsin att bejaka det ljus och den vishet som finns rotad djupt inom oss och som på olika sätt försöker komma till uttryck. I den andan inbjuder jag till två kvällar med VoxArmonia (= den harmoniska rösten/tonen), där vi i meditativ dans, intuitiv sång och meditation till tibetanska klangskålar öppnar oss för själens stilla röst i våra hjärtan och sinnen. Fokus kommer att ligga på Hildegard av Bingen fascinerande kosmologi och inte minst hennes helande sånger. På ett märkligt sätt har denna tyska abbedissa som levde på 1100-talet kommit att bli en andlig ledfyr särskilt för vår tids människor. Många av hennes texter återspeglar en på en gång urgammal och levande kunskap som är en del av något större, det som vi kan kalla den eviga källan, alltings upphov. Ur dess flöde växer alla former, rörelser, färger, frekvenser och toner fram och kommer till uttryck både i naturen och i det mänskliga skapandet.

Observera att det finns plats för högst 8 deltagare, så dröj inte för länge med din anmälan.

Föreslaget bidrag: 160 kronor (i vilket ingår te och lätt tilltugg).

Kontakt och anmälan: viveca.servatius@gmail.com eller 0708–77 60 37 senast två dagar innan.